Cosmetische dermatologie

Cosmetische dermatologie

Het uiterlijk van de huid verandert in de loop der jaren. Naarmate wij ouder worden kunnen er meer moedervlekken ontstaan, maar ook ouderdomswratjes en steelwratjes. Dit zijn goedaardige onregelmatigheden, dat wil zeggen, deze verschijnselen zijn niet van invloed op uw gezondheid. Wel zijn ze vaak ontsierend. Onze dermatologen bieden hiervoor cosmetische dermatologische behandelingen aan waardoor wij deze ontsierende verouderingsverschijnselen kunnen wegnemen.

Moedervlekken

Een goedaardige moedervlek is een onschuldig verschijnsel en vormt geen risico voor uw gezondheid maar kan om cosmetische redenen verwijderd worden. Hiervoor kunt u op het spreekuur van de dermatoloog terecht. De dermatoloog zal dan altijd tijdens een onderzoek bepalen of de moedervlek onschuldig is of niet. Bij verdenking of twijfel zal de moedervlek direct weggehaald worden vanwege medische redenen. De behandeling valt dan onder de verzekerde zorg. Wanneer de moedervlek onschuldig blijkt kan de dermatoloog deze ook voor u verwijderen. Het is dan een cosmetische behandeling. De kosten vallen niet onder de verzekerde zorg maar zijn voor eigen rekening.

 

Steelwratjes

Een steelwratje of fibroom is een klein aangroeisel op de huid dat eruit ziet als een klein steeltje. Steelwratjes komen voor in de hals, in de liezen, onder de oksels en op de oogleden. Ze zijn altijd goedaardig van aard en dus niet schadelijk of risicovol voor uw gezondheid. Meestal zijn ze huidkleurig, soms kunnen ze iets donkerder kleuren dan de omgeving.

 

Ouderdomswratjes

Ouderdomswratjes zien eruit als bultjes die grijzig of (licht)bruin gekleurd zijn. De bultjes kunnen hard aanvoelen. Ze komen met name voor op de handruggen, onderarmen, onderbenen, enkels en de voetruggen. Ouderdomswratjes gaan niet vanzelf weg en kunnen groter en dikker worden, soms tot enkele centimeters groot. Ze zijn altijd goedaardig en zijn dus niet schadelijk voor uw gezondheid.

 

Verzekerde zorg

Cosmetische dermatologische behandelingen zijn niet medisch noodzakelijk en vallen daarom niet binnen het basis pakket van uw zorgverzekering. Soms worden de behandelingen wel of deels vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te kijken of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Is dit het geval, dan kunt u de factuur bij uw zorgverzekering indienen voor vergoeding.